W każdej firmie, zarówno, małej, średniej, jak i dużej, istotną rolę odgrywa BHP. Wiąże się to z obowiązkiem ciążącym na pracodawcy, który często nie wie, jak podejść do tematu przeszkolenia swoich pracowników pod kątem bezpieczeństwa i higieny pracy. Adekwatną opcją w tym przypadku są szkolenia BHP dla firm w trakcie, których specjaliści przekazują swoje doświadczenie i wiedzę pracownikom. Przedsiębiorcy mogą odetchnąć z ulgą i mieć pewność, iż zapewnili swoim podopiecznym dostęp do najistotniejszych informacji z zakresu BHP.

Rodzaje szkoleń BHP

Szkolenia wstępne BHP

Jednym z obowiązków pracodawców względem nowo zatrudnionych pracowników jest zapewnienie szkolenia wstępnego BHP, czyli tzw. instruktażu ogólnego. Obejmuje to zarówno pracowników stałych, jak i stażystów, czy praktykantów. W trakcie tych szkoleń specjaliści poruszają szeroki zakres tematów związanych z BHP – od istoty bezpieczeństwa i higieny pracy, przez odpowiedzialność za naruszenie przepisów, na postępowaniu w razie wypadku kończąc. Poruszane są również kwestie pierwszej pomocy, co da pracodawcy pewność, iż jego pracownik jest przygotowany na wszelkie ewentualności.

Szkolenia okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych jest ugruntowanie pozyskanej wcześniej wiedzy i umiejętności z zakresu BHP. W trakcie szkolenia BHP mogą zostać przekazane również informacje o wprowadzonych o zmianach techniczno-organizacyjnych. Pracownicy po szkoleniu mają pewność, iż wykonują swoją pracę w pełni bezpiecznie zarówno dla siebie, jak i innych osób przebywających w ich otoczeniu.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Adresatów szkoleń BHP z zakresu pierwszej pomocy jest wielu – oczywiście mowa przede wszystkim o pracownikach. Pracodawca bowiem ma obowiązek wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy. U niektórych z pracowników konieczność udzielenia pierwszej pomocy może występować częściej. Mowa oczywiście o chociażby personelu szkolnym, kierowcach, czy przedstawicielach handlowych. Osoby pełniące tę funkcję w zakładzie muszą więc zostać odpowiednio przeszkolone ze swoich obowiązków.

Szkolenia przeciwpożarowe (ppoż)

Adresatami szkoleń ppoż są przede wszystkim właściciele oraz zarządcy budynków, którzy powinni posiadać wiedzę dotycząca zagrożeń, jak i umiejętność zwalczania pożarów, czy ewakuacji osób. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku przedsiębiorstw. Pracodawca zazwyczaj wyznacza osoby, które pełnią te obowiązki, a co za tym idzie muszą zostać odpowiednio przeszkolone.

Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego

Szkolenie z zakresu metodyki przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego kierowane jest przede wszystkim w stronę osób zarządzających pracownikami. Pomogą bowiem przybliżyć osobom na stanowiskach kierowniczych problem nauczania. Prowadzi to do osiągnięcia odpowiedniej efektywności i łatwości przekazywania cennych informacji.