Prowadzenie księgowości to dopełnianie przez przedsiębiorcę formalności związanych z rozliczaniem podatków oraz pozostałymi obowiązkami względem państwa.

Do księgowości w startupie zaliczamy przede wszystkim prawidłowe obliczanie podatku dochodowego i podatku VAT-u, obowiązki względem ZUS-u, a także opracowywanie dokumentacji, przechowywanie oraz w razie konieczności, przedstawienie jej urzędnikom państwowym.

Czym jest mała księgowość?

W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych najpowszechniejszą formą jest prowadzenie tzw. małej księgowości (uproszczona księgowość) za pomocą KPiR, czyli ewidencji, w której zapisuje się wszystkie przychody i wydatki firmy. Rozliczanie to obejmuje głownie małe firmy, ponieważ możliwość korzystania z niej jest uzależniona od kwoty sprzedaży i formy organizacyjnej. Co za tym idzie większe przedsiębiorstwa mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości, która jest o wiele bardziej skomplikowana od księgowości dla startupu.

Księgowość w małej firmie opiera się przede wszystkim na prowadzeniu:

  • księgi przychodów i rozchodów (opodatkowanie według skali podatkowej lub podatkiem liniowym) lub
  • ewidencji przychodów (opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych).

Ewidencje te są podstawą do rozliczeń podatkowych z urzędem skarbowym.

W przypadku niektórych przedsiębiorców przepisy nakładają obowiązek prowadzenia dodatkowych ewidencji, takich jak chociażby:

  • ewidencja środków trwałych,
  • ewidencja wyposażenia,
  • ewidencja przebiegu pojazdu (dla celów PIT lub VAT).

Jak prowadzić księgowość w startupie?

Prowadzić księgowość możemy samodzielnie, przy pomocy programu komputerowego lub poprzez współpracę ze specjalistami z biura rachunkowego. Ta ostatnia opcja wydaje się najbezpieczniejsza, gdyż mamy pewność, iż unikamy wielu problemów, które mogłyby być efektem niedopełnienia formalności, bądź błędów w naszych dokumentach. Biuro zajmuje się wszystkimi rozliczeniami oraz przypomina o upływających terminach i płatnościach. Największą zaletą tego rozwiązania jest to, iż czas, który pochłonęłaby księgowość możemy poświęcić na rozwój swojego przedsiębiorstwa, co niesie o wiele większe korzyści.

Jak wygląda współpraca związana z księgowością dla małych firm?

Przebieg współpracy z biurem rachunkowym zazwyczaj jest następujący:

  • wystawienie faktur sprzedażowych i zgromadzenie dokumentów kosztowych przez przedsiębiorcę,
  • przekazanie dokumentów do biura rachunkowego,
  • informacja z biura o kwotach podatków do zapłaty,
  • złożenie deklaracji VAT przez biuro rachunkowe.

Biuro zajmujące się księgowością w małych firmach sporządza i przechowuje dokumentację, a także reprezentuje nas w razie kontroli podatkowej.

Na początku działalności niezwykle istotna jest komunikacja ze specjalistami, którzy pomogą w uniknięciu pułapek i trudności czyhających na młodych przedsiębiorców. Nasza firma działa w branży od wielu lat i jesteśmy w stanie wesprzeć merytorycznie każdą firmę. Oferujemy również pomoc w znalezieniu dogodnych źródeł finansowania, by zadbać o stały rozwój startupu.